Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-BS242
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an, Thuế (nếu có).
Cách thức thực hiện: Người dân nộp hồ sơ tại Phòng Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc thư điện tử, lấy giấy biên nhận/giấy hẹn- trả kết quả. Trực tiếp đến Phòng Phòng Đăng ký kinh doanh
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện làm lại dấu thì thêm 02 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng