Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-BS394
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng