Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-206593-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh Lạng Sơn
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tư
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp được điều chỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng