Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-065156-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tài chính kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng