Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-BS291
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã đến trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và nhận khuôn dấu cùng Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (nếu có)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng