Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã (Trường hợp là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề) - Vĩnh Long

Thông tin

Số hồ sơ: T-VLG-031983-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng