Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi địa điểm của tổ chức Khoa học và công nghệ (trường hợp tổ chức Khoa học và công nghệ đăng ký tại Sở Khoa học và Công nghệ chuyển trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đã đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ, tổ chức Khoa học và công nghệ phải xin rút hồ sơ đăng ký tại Sở Khoa học và Công nghệ cũ và đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ nơi mới chuyển đến) - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi địa điểm của tổ chức Khoa học và công nghệ (trường hợp tổ chức Khoa học và công nghệ đăng ký tại Sở Khoa học và Công nghệ chuyển trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đã đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ, tổ chức Khoa học và công nghệ phải xin rút hồ sơ đăng ký tại Sở Khoa học và Công nghệ cũ và đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ nơi mới chuyển đến) - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-011801-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng