Thủ tục hành chính: Đăng ký thanh niên tuổi 17 - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thanh niên tuổi 17 - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-098109-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Nghĩa vụ quân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban chỉ huy quân sự xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phối hợp cùng công an xã Tịnh Thới
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng