Thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-044495-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng kí kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng kí kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế và Công an thành phố Cần Thơ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng