Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1092
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Thời hạn giải quyết: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng