Thủ tục hành chính: Đăng ký sang tên (mua bán, cho, tặng, thừa kế) xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký sang tên (mua bán, cho, tặng, thừa kế) xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-BS314
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký; Biển số đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng