Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS114
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn Phòng Đăng ký đất đai (chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai). Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân được chọn lựa nộp hồ sơ tại Văn Phòng Đăng ký đất đai hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 (mười) ngày làm việc ( ), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng