Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phục vụ cho chăn nuôi - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phục vụ cho chăn nuôi - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-235919-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y, Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản phúc đáp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng