Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký quảng cáo khám chữa bệnh của các cơ sở Y, Y dược học cổ truyền, phục hồi chức năng, giải phẩu thẩm mỹ - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký quảng cáo khám chữa bệnh của các cơ sở Y, Y dược học cổ truyền, phục hồi chức năng, giải phẩu thẩm mỹ - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-009253-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Long An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng