Thủ tục hành chính: Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-128524-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào Đơn đề nghị đăng kí phương tiện thủy nội địa, Bảng kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng