Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1051
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng