Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-014810-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn 5 trong ngày, nếu cần xác minh kéo dài thêm 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng