Thủ tục hành chính: Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài - Quảng Trị

Thông tin

Số hồ sơ: T-QTR-113058-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp cho Sở theo địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị, số 87-Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ; trong trường hợp phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính - Đăng ký lại)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng