Thủ tục hành chính: Đăng ký lại thuốc từ dược liệu, thuốc đông y và nguyên liệu làm thuốc - Bộ Y tế

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lại thuốc từ dược liệu, thuốc đông y và nguyên liệu làm thuốc - Bộ Y tế

Số hồ sơ: B-BYT-194257-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Y tế
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 06 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng