Thủ tục hành chính: Đăng ký lại khai sinh - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lại khai sinh - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1152
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, nếu cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng