Thủ tục hành chính: Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chia - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chia - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-051061-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng