Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-256539-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính-Kế hoạch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng