Thủ tục hành chính: Đăng ký kinh doanh Chi nhánh, Văn phòng đại diện công ty nhà nước - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký kinh doanh Chi nhánh, Văn phòng đại diện công ty nhà nước - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-056141-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng