Thủ tục hành chính: Đăng ký kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-085582-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Thủy sản, Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và thuỷ sản
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng