Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử lưu động - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai tử lưu động - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-BS181
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử; Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Quy định chi tiết tại trình tự thực hiện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Trích lục khai tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng