Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký khai thác vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định trên 1.000 km - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai thác vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định trên 1.000 km - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-BS434
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ của Tổng cục Đường bộ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản cho ý kiến
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng