Thủ tục hành chính: Đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định (Mở tuyến mới) - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định (Mở tuyến mới) - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-268256-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giao thông Vận tải các tỉnh có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định
- Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận (Phụ lục 11)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng