Thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-BS30
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cá nhân, tổ chức liên quan (nếu có)
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp Bản chính Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng