Thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh lưu động - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh lưu động - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-BS179
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Quy định chi tiết tại trình tự thực hiện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh (bản chính)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng