Thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-BS177
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 08 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh, Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng