Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-214718-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng