Thủ tục hành chính: Đăng ký khai Sinh cho trẻ chết sơ sinh - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai Sinh cho trẻ chết sơ sinh - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-098678-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Nếu nhận hồ sơ sau 03 giờ chiều thì viết giấy hẹn trả hồ sơ vào ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng