Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ

Số hồ sơ: B-BKC-006762-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: Sở hữu công nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Sở hữu trí tuệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không phân cấp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 02 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (không bao gồm thời gian dành cho người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng