Thủ tục hành chính: Đăng ký học nghề (dành cho lao động nông thôn, dân tộc thiểu số người tàn tật, hộ nghèo) - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký học nghề (dành cho lao động nông thôn, dân tộc thiểu số người tàn tật, hộ nghèo) - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-119521-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng, Giám đốc các Cơ sở dạy nghề
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các trường Cao đẳng nghề, trung cấp nghề và các cơ sở có chức năng đào tạo nghề theo quy định của pháp luật
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy báo nhập học
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng