Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-027066-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng