Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động hội đoàn tôn giáo - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động hội đoàn tôn giáo - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-068523-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Mặt trận tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng