Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bạc Liêu

Thông tin

Số hồ sơ: T-BLI-107527-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Trong đó: Cục thuế: 02 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư: 02 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng