Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-BS172
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp, số 04 đường Trường Chinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng