Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-261739-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp, địa chỉ: 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ cho công chứng viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng