Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký giải thể tự nguyện của Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp hợp tác xã - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký giải thể tự nguyện của Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp hợp tác xã - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-272044-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người đăng ký nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Phát triển kinh tế;
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc giải thể hợp tác xã hoặc thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng