Thủ tục hành chính: Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với thí sinh tự do) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với thí sinh tự do) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS103
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trường THPT hoặc trung tâm GDTX
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại văn phòng trường hoặc trung tâm GDTX, nơi học lớp 12 hệ GDTX.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ bảy (trừ ngày Lễ,Tết)
+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút,
+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút
Thời hạn giải quyết: Nhận hồ sơ đăng ký dự thi chậm nhất trước ngày thi 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ dự thi
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng