Thủ tục hành chính: Đăng ký để được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký để được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-085762-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp
Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (theo thực tế).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng