Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin

Số hồ sơ: T-VTB-246468-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa–Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa–Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng