Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký đầu tư có thành lập doanh nghiệp - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký đầu tư có thành lập doanh nghiệp - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-054533-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng