Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-285022-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng