Thủ tục hành chính: Đăng ký Công nhận lại nguồn giống cây trồng - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký Công nhận lại nguồn giống cây trồng - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-086190-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ thẩm định (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định thành lập Tổ thẩm định vườn cây đầu dòng. Tổ thẩm định có 3 - 5 thành viên, gồm: đại diện phòng kế hoạch Sở, Chi cục BVTV, TT. Khuyến nông - Khuyến ngư, Phòng Nông nghiệp huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng