Thủ tục hành chính: Đăng ký chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-068173-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tư Xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng