Thủ tục hành chính: Đăng ký bổ sung xe tăng tài chuyến khai thác vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định trên 1.000 km - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký bổ sung xe tăng tài chuyến khai thác vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định trên 1.000 km - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-BS435
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng