Thủ tục hành chính: Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp điều chỉnh chỉ giới mở đường quy hoạch, phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, chỉ giới quy hoạch thoát lũ, phạm vi bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc quyết định bảo vệ và điều chỉnh diện tích xây dựng, hệ số sử dụng đất (gồm 02 bước). Bước 2: Đăng ký việc điều chỉnh - Hà Nội

Thông tin

Số hồ sơ: T-HNO-149963-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giai đoạn 1: Sở Tài nguyên và Môi trường đăng ký biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ra thông báo đăng ký biến động. Thời gian giải quyết (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Giai đoạn 2: Trả kết quả: (01) ngày làm việc kể từ khi khách hàng bổ sung đầy đủ các văn bản, chứng từ theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đã được đăng ký biến động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng