Thủ tục hành chính: Đăng kiểm tàu cá trong quá trình tàu hoạt động - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đăng kiểm tàu cá trong quá trình tàu hoạt động - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-069595-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Đăng kiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc Email (thư điện tử)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản kiểm tra kỹ thuật hàng năm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng